หน้าแรก โปรแกรมเมอร์ โปรแกรม โปรเจ็ค ผลงาน ฝากขาย/รับงาน ติดต่อเรา
ฝากขาย/รับงาน

รับเขียนโปรแกรม + รับทำโปรเจ็คนักศึกษา + รับแก้โปรเจ็ค + รับเขียนเว็บไซต์ + งานด่วน www.thaiprogramer.com
รับเขียนโปรแกรม + รับทำโปรเจ็คนักศึกษา + รับแก้โปรเจ็ค + รับเขียนเว็บไซต์ + งานด่วนVB 6.0, PHP, ASP
WebService,WebApplication,PHP+ASP+JAVA ScriptSqlServer,MySql, Flash Action Script,ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานต่างๆ, อธิบายการเดินทางของโปรแกรม
<< รับให้คำปรึกษาการเขียนโปรแกรม+วิเคราะห์ระบบ+สร้างจุดเด่นให้โปรเจ็ค ฟรี >>
ราคาไม่แพงต่อรองได้ (เราทำให้ได้ 7-30 วัน แล้วแต่ขอบเขตงาน)
***ขั้นตอนการ PayMent***เราให้ความอุ่นใจท่านเต็มที่ โดย
1.ตกลงขอบเขตอย่างชัดเจน เพิ่มทีหลังคิดเพิ่ม (ถ้าไม่มากก็ไม่เป็นไร)2.จ่ายก่อน 50% (เพื่อให้แน่ใจไม่โดนหลอกทำงานให้ฟรี)3.รับงานระหว่างทำ ภายใน 7 วันหลังจากจ่ายก่อน 50% (เพื่อให้แน่ใจว่าให้เราทำงานจริง ไม่โดนหลอกจ่ายตังค์ฟรี)4.รับงานที่เหลือ จ่ายที่เหลือ 50% (ตรวจสอบให้เรียบร้อย ยังไม่ถูกต้อง,Errorตรงไหน แก้ให้ให้เต็มที่ก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไป)5.แก้ไขงานในขอบเขต(ถ้ามี) เช่น พบ Error ตรงจุดนั้นจุดนี้ ก็ว่าไปถ้าสิ่งที่ให้เพิ่มหรือแก้ไขอยู่ในขอบเขตจะแก้ให้ฟรีครับ หรือเพิ่มเติมไม่เกินขอบข่ายมากก็แก้ไขให้ฟรีเช่นกัน
หากต้องการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตกลงกันใหม่ได้หากต้องการสัญญา มีสัญญาแบบบุคคลธรรมดาและแบบบริษัท (จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย)
แนวทางในการส่งมอบและการรับงาน
-เว็บ PHP, ASP
1. พูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ Messenger Facebook Camfrog
2. ส่งงานตัวอย่างให้ดูความพอใจ ผ่านเว็บ3. ถ้าว่าตกลงว่าจ้างกันผมจะทำให้ดูก่อนประมาณ 20% แล้วเริ่มสัญญากัน (ส่งสัญญาไปทางอีเมล์ และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชานรับรองสำเนาถูกต้อง เขียนว่าใช้เฉพาะการ....เท่านั้น แล้วให้ผู้ว่าจ้างเซ็นต์แล้วส่งกลับทางไปรษณีย์) รับค่าจ้างก่อน 50% หรือตามตกลง
* โดยราคาที่ผมรับทำจะเป็นราคาพูดครั้งเดียว เป็นราคาที่พาจบ (ไม่คิดเพิ่มถ้าไม่เกิน Scope หรือเกิน Scope ได้แต่ไม่มาก)
4. เริ่มทำงาน โดยระหว่างทำสามารถให้ผู้ว่าจ้างเข้าดูได้ตลอด โดยผมจะส่งงานทางเว็บ (Upload ขึ้น Server) และการ Remote (ถ้าต้องการ) เครื่องผู้ว่าจ้าง เพื่อแก้ไขงานและให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด5. งานเสร็จตาม Scope ส่งมอบงาน ทั้งหมด Souce Code6. ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินส่วนที่เหลือ 50%7. ระหว่างผู้ว่าจ้างส่งงานให้อาจารย์หรือเอาไปลองใช้จริง สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ถ้าอยู่ใน Scope ไม่คิดเพิ่ม หรือถ้าเกิน Scope แต่ไม่มากเกินไปก็ไม่คิดเพิ่มเช่นกัน8. สำหรับเว็บที่ต้องอาศัย Server หากไม่มีพื้นที่ผมจัดการให้ใช้ฟรี ระหว่างสอบและจะเก็บไว้อีกประมาณ 1 เดือนแต่ถ้าหากอยากจดโดเมนเนมและเช่า Host ผมจัดการให้ได้ไม่คิดค่าบริการ
ปล. มี Mark คำสั่งที่สำคัญ ใช้คำสั่งที่เข้าใจง่ายและเป็นพื้นฐาน
- โปรแกรม VB 6.0
1. พูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ Messenger Facebook Camfrog
2. ตกลงราคา
* โดยราคาที่ผมรับทำจะเป็นราคาพูดครั้งเดียว เป็นราคาที่พาจบ (ไม่คิดเพิ่มถ้าไม่เกิน Scope หรือเกิน Scope ได้แต่ไม่มาก)3. ผมทำงานให้ก่อนจนเสร็จ 4. งานเสร็จ ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างดู โดยทำเป็น EXE สามารถเปิดได้ครั้งเดียวเท่านั้น (หรือจำนวนครั้งแล้วแต่จะตกลงกัน) ถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ และงานจะลบตัวเองตามที่กำหนด)5. งานเสร็จตาม Scope ส่งมอบงาน ทั้งหมด Souce Code ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินทั้งหมด 100%7. ระหว่างผู้ว่าจ้างส่งงานให้อาจารย์หรือเอาไปลองใช้จริง สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ถ้าอยู่ใน Scope ไม่คิดเพิ่ม หรือถ้าเกิน Scope แต่ไม่มากเกินไปก็ไม่คิดเพิ่มเช่นกัน6. ผมจะทำ EXE, และ Setup ให้ทุกโปรแกรม
ปล. มี Mark คำสั่งที่สำคัญ ใช้คำสั่งที่เข้าใจง่ายและเป็นพื้นฐาน
By : A
Email : aa.uthaikorn@gmail.com
Telephone : 085-1011755, 080-8617858
Facebook : เอ อุทัยกรณ์
โปรแกรมเมอร์ ฟรีแลนด์
เอ   อุทัยกรณ์
Website : thaiprogramer.com
E-mail : aa.uthaikorn@gmail.com
Dtac : 085-1011755
Line ID : 0851011755

ประสบการณ์การทำงาน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
- วิทยากรสอนคอมพิวเตอร์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
โปรแกรม

ระบบงานบุคลากร, ลงเวลามาปฎิบัติราชการของหน่วยงานราชการ [Web App]
ระบบเอกสารออนไลน์ (E-Office) [Web App]
ระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร [Win App]
ระบบงานพัสดุ [Web App]
ระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร [Win App]
เพิ่มเติม...
โปรเจ็ค

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อนักศึกษา [Web App]
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ [Web App]
ระบบจัดการหนังสือราชการ (E-Office) [Web App]
ระบบจัดการศูนย์บริการสุขภาพ [Web App]
ระบบไก่ชน [Win App]
ระบบจัดการลูกหนี้ [Web App]
ระบบโรงรับจำนำ [Win App]
ระบบขายตั๋วรถทัวร์ [Win App]
ระบบฝากเงินออมทรัพย์นักเรียน [Web App]
ระบบจองห้องประชุม, หน่วยงานราชการ [Web App]
ระบบงานพัสดุ [Web App]
ระบบจองรถ, หน่วยงานราชการ [Web App]
ระบบจองห้องพักโรงแรม [Web App]
ระบบจองห้องพักโรงแรม [Win App]
ระบบจัดการสินค้าคงคลัง [Web App]
ระบบงานพัสดุ [Web App]
ระบบงานครุภัณฑ์ [Web App]
ระบบขายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ [Web App]
ระบบขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ [Web App]
เพิ่มเติม...
ผลงาน

เว็บไซต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี [Web App]
ระบบงานบุคลการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี [Web App]
ระบบงานเอกสารออนไลน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี [Web App]
ระบบงานพัสดุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี [Web App]
โปรแกรมคำนวณเลขรัฐบาล หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ปิงปอง Calcu [Web App]
โปรแกรมคำนวณเลขรัฐบาล หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ปิงปอง AF3564 [Web App]
โปรแกรมคำนวณเลขรัฐบาล หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ปิงปอง TP5280 [Web App]
โปรแกรมคำนวณเลขรัฐบาล หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ปิงปอง สูตร พลังจักรวาล [Web App]
เพิ่มเติม...
                                                

เกี่ยวกับเรา    Site map    ช่วยเหลือ    ติดต่อเรา    ข้อตกลง    โฆษณา   


Copyright © 2014 Thaiprogramer.com All rights reserved.


Keyword
รับเขียนโปรแกรม, รับทําเว็บไซต์, โปรเจค, โปรเจคจบ, รับทำโปรเจค, รับทำโปรเจ็ค, รับทำโปรเจ็คจบ, รับทำโปรแกรม, รับทำ, รับเขียน, รับออกแบบ, รับทำโปรแกรม php,ออกแบบเว็บไซต์, โปรแกรมสำเร็จรูป, รับเขียนโปรแกรม, รับทำโปรเจ็คนักศึกษา, รับแก้โปรเจ็ค, รับเขียนเว็บไซต์, งานด่วน, programe, project, โปรแกรม, โปรเจค, โปรเจ็ค, โปรเจ็คนักศึกษา, thai, program, www.thaiprogramer.com